• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Cirkev

                

Rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie s farskou budovou v LOVINOBANI
je najnovšou dominantou obce. Bol postavený  v roku 1993. Pozostáva z jednej sieňovej stavby s polkruhovým za­konče­ním. Za kostolom je postavená veža v modernom stavebnom štýle 90-tych ro­kov 20. storočia. Súčasne so stavbou kostola bola postavená aj fara pre farára, čím obec má dve far­nosti – evanjelickú a rímskokatolícku.
Rímskokatolícky kostol Božského srdca  v UDERINEJ
V miestnej časti Uderiná bol postavený v roku 2003-2004 nový rímskokatolícky kos­tol so zabudovanou chladiacou mrazničkou pre uloženie mŕtveho pred jeho pochovaním. Vysviacku vykonal eminencia Mons. Eduard Kojnok - Rožňavský diecézny biskup 18. 12. 2004.
Kontakt Rozpis svätých omší

Rímskokatolícky farský úrad

Farská 296

985 54 Lovinobaňa

nájdete na stránke:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lovinobaňa

Farnosť Lovinobaňa 0951 432 987                         Mgr. Tomáš Székely, správca farnosti


Kostol evanjelickej cirkvi v LOVINOBANI

Kostol evanjelickej cirkvi je neskoroklasicistický a je z roku 1860, postavený bol na mieste pôvodne gotického kostola. Neskorý klasicistický evanjelický kostol je jedna sieňová stavba s polkruhovo zakončeným oltárnym prie­sto­rom a predstavanou vežou. V interiéri je stavba zakle­nutá pruskými klenbami a medziklenbovými pásmi. Nad vcho­dom je murovaná organová ompora s tromi sogmento­vými arkádami, podklenutá plytkými pruskými klenbami. Fa­sáda ma klasicistickú úpravu. Oltár je kla­si­cistický z roku 1860, pričom murovaná oltárna ar­chi­tektúra na spôsob po­rtika s trojuholníkovým tympanónom a ústredným obrazom Krista na mori od p. Bohúňa je tiež z tohto istého roku (1860). Kazateľnica je neo­klasi­cistická a pochádza z čias stavby kostola.

Kostol evanjelickej cirkvi v UDERINEJ
V časti Uderiná sa nachádza z roku 1837 evanjelický kostol postavený v neskorom románskom štýle ako obdĺžniková stavba, pred ktorou je vysunutá veža kostola. Jej stavba sa tiež previedla v románskom štýle. Drevený oltár bol v roku 1972 dôsledkom zlého stavu vymenený za nový. Organ pochádza z roku 1837. Na novom oltári je obraz Pána prichádzajúci do príbytku márnotratného col­níka. Pôvodné staré obrazy sa nachádzajú v kostole na bočných stenách. Sú od neznámeho ma­liara. 

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: