• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Dôležité čísla

Dôležité tefónne čísla
Užitočné tefónne čísla v Lovinobani
WEB linky

Dôležité telefónne čísla
Integrovaný záchranný systém    112
Prvá pomoc / Záchranná služba /  155
Hasičská záchranná služba   150
Polícia - tiesňové volanie 158
Telekomunikácie   0800 123 456 zákaznícka linka
Riešenie porúch a technická podpora 0800 123 777
Poruchová linka - voda                                          0850 111 234 cc@stvps.sk

Zákaznícke centrum Lučenec 048/43 27 570 sekretariat_lc@stvps.sk                                     Adresa: Komenského 4, 984 53 Lučenec

Pondelok 7,30 – 17,00
Streda 7,30 – 17,00
Piatok 7,30 – 13,00
Slovenský plynárenský priemysel

Poruchová linka - plyn  0850 111 727 Pohotovostná služba SPP - distribúcia je zabezpečovaná nepretržite 24 hodín denne. Je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu distribučnou sieťou SPP - distribúcia, a.s., z celého územia Slovenska. Len priama komunikácia s dispečerom SPP - distribúcia na Poruchovej linke je preukázateľným dokladom pre príjem a evidenciu porúch. Pracovníci pohotovostných služieb SPP - distribúcia, a.s., nezabezpečujú opravy a údržbu odberných plynových zariadení, ktoré sú majetkom koncového odberateľa zemného plynu. Tie si zabezpečí zákazník u servisných, opravárenských spoločností. Zákaznícka linka pre pripájanie k distribučnej sieti 0850 269 269 v prevádzke každý pracovný deň od 7.30 do 18.00 h.

Stredoslovenská energetika  0850 111 468 zákaznícka linka
Stredoslovenská energetika  0800 159 000 poruchová linka
Užitočné telefónne čísla    v   LOVINOBANI
Obvodné odd. PZ Lovinobaňa : 047/43 96 333
MUDr. Ľudmila Karelová- zubný lekár : 047/43 96 241
MUDr. Ladislav Eštók - lekár pre dospelých: 047/ 43 96 853
MUDr. Olina  Kovacsiková - pediater : NEORDINUJE  047/43 96 128
Lekáreň :  047/43 96 997
Pošta :  047/43 96 131
Základná škola : 047/43 96 120
Materská škola : 047/ 43 96 118
CBA  - potraviny :  047/43 96 135
Evanjelická fara - : 047/ 43 96 434
Rímsko-katolícka fara : 047/ 43 96 961
Autosport Szilágyi  :  047/43 96 622

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: