• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Kontakt

Obec Lovinobaňa

Obecný úrad Lovinobaňa

SNP 356/1

985 54  Lovinobaňa

IČO: 00 316 172

DIČ. 2021237141

IBAN: SK97 5600 0000 0060 0908 5001

BIC kód banky : KOMASK 2x

________________________________________________________________________________________

Samosprávny kraj: Banskobystrický  Okres: Lučenec  Región: Novohrad

Rozloha: 2 113 ha  Súradnice:48°26′15″S 19°35′22″V  Nadmorská výška:264 m.n.m.  Rozloha: 21,129 km² 

Počet obyvateľov: 1937    k 31.12.2019          Prvá písomná zmienka: z roku 1336

Starosta obce: Ing. Marian Lenhard, 0905 270 914, 047/43 96 402, e-mail:obeclovinobana@stonline.sk

Zástupca starostu : PhDr. Pavel Mičianik PhD. M.A.                                  

Kontrolór obce: Ing. Alexandra Vranová

Ekonóm obce: Brigita Segečová, (Ing. Terézia Ondrisová t.č. na materskej), 047/45 12 516 

Pokladňa a PaM: Jana Vývleková, 047/45 12 516

Dane a poplatky: Andrea Gibalová, 047/45 12 515

Matrika a evidencia obyvateľstva: Iveta Dančová, 047/45 12 515   

Terenné sociálne pracovníčky : Mgr. Martina Peťková, Bc. Monika Tušimová0917 229 298

Riaditeľka materskej školy: Božena Bakanová, 047/43 96 118

Vedúca školskej jedálne: Zuzana Šuľanová

_________________________________________________________________________________________

Kompetencie:
Obec Lovinobaňa je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Lovinobaňa je zriadený v: Lovinobaňa

Vážení občania,
v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení, ktoré vyplývajú zo záverov zasadnutí Ústredného krízového štábu na zamedzenie a eliminovanie šírenia koronavírusu medzi obyvateľmi Slovenska obmedzuje Obecný úrad v Lovinobani úradné hodiny. Od 16. marca 2020 do odvolania bude Obecný úrad v Lovinobani otvorený v pondelok až piatok od 8.00 hod do 11.00 hod.

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 - 13:30

_________________________________________________________________________________________

Informácie o stránke: 

Za obsah zodpovedá: Správca webového sídla Obec Lovinobaňa,SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa, 047/43 96 402, obeclovinobana@stonline.sk

Prístupnosť: Webové sídlo obce Lovinobaňa (www.lovinobana.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Obec si je vedomá nedodržania štandardov v časti Povinné zverejňovanie, Úradná tabuľa, Aktuality, kde niektoré dokumenty sú zverejnené v nesprávnom formáte. Obec tieto dokumenty zverejnila v jedinom dostupnom formáte, keďže elektronickú verziu dokumentov  v čitateľnej forme nemala k dispozícii.

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@lovinobana.sk 

Všeobecné informácie, podateľna:  obeclovinobana@stonline.sk    

Technický prevádzkovateľ: webex media, s.r.o., Ostrovského 2, 040 11 Košice

tel.:+421 918 699 666,      Email: kosice@webex.sk,     www.webex.sk

__________________________________________________________

This website www.lovinobana.sk , is operated by the Municipality of Lovinobaňa and is processed in compliance with current legislation, web content accessibility guidelines under Schedule No. 1 of the Decree on Standards for Information Systems in Public Administration (effective from 01 October 2008, issued in the Financial Bulletin of the Ministry of Finance of the Slovak Republic No. 9/2008).

Web content administrator

Obec Lovinobaňa

Municipal Office:

Obecný úrad Lovinobaňa
SNP 356/1
985 54 Lovinobaňa

Company identification number (IČO): 00 316 172

Autonomous regions of: Banskobystrický
District: Lučenec
Region: Novohrad
Number of inhabitants: 2111
Area: 2 113 ha
First written records: in the year: 1336

General information:info@lovinobana.sk
Registry: podatelna@lovinobana.sk
Mayor: Ing. Marián Lenhard,  starosta@lovinobana.sk
Information on website content: admin@lovinobana.sk

Secretary:

Tel.: 047 / 45 12 515, 047 / 45 12 516
Fax.: 047 / 43 96 402
Emailsekretariat@lovinobana.sk

Competence:
The Municipality of  Lovinobaňa is an independent territorial, autonomous and administrative unit of the Slovak Republic, exercising its autonomous competence independently (Act of the National Council of the Slovak Republic No. 369/1990 Coll. on Municipal Establishment). 

The seat of the Construction Authority for the Municipality of Lovinobaňa is in: Lovinobaňa

Office hours:

Monday 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Tuesday 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Wednesday 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Thursday no office hours
Friday 7:30 - 13:30


Technical operator:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovak Republic
Tel.: +421 55 644 25 35


Zväčšiť mapu

Ochrana osobných údajov:

Redakčný systém WBX s.r.o. nevyužíva a neposkytuje údaje návštevníkov z webového sídla tretím osobám. Tak isto ich nepredá alebo neponúkne na iné komerčné údaje. Osobné údaje návštevníkov webu sú zaznamenávané v týchto prípadoch:

Registrácia uúžívateľov za účelom odoberania infomailov, odosielaných zo systému WBX s.r.o. správcom portálu.

Registrácia užívateľov za účelom prispievania do registrovaných diskusií.

V obidvoch prípadoch systém nevyžiadava násilným spôsobom alebo nestanovuje osobné údaje ako povinné (pokiaľ si ich nestanoví v určitých prípadoch samotný správca softvéru - mesto/ obec). Ak správca portálu vyžaduje vyplnenie povinných údajov, ktoré môžu byť v nesúlade so Zákonom o ochrane osobných dát, naša spoločnosť WBX s.r.o. sa od takto zozbieraných informácii dištancuje. 

Všetky údaje, ktoré sú zhromažďované, vypĺňa návštevník pri registrácii dobrovoľne. Údaje zaregistrovaných užívateľov nijakým spôsobom neposkytujeme a sú súčasťou bezpečnostného programu.

Autorské práva

Na základe Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom č. 618/2003 Z.z. firma WBX s.r.o. vyhlasuje, že je duševným vlastníkom, výrobcom a distribútorom programového vybavenia nesúceho obchodné označenie webex media, s.r.o.

Autor diela spoločnosť WBX s.r.o., ako nositeľ práva na dielo, si vyhradzuje na základe Zákona č. 618/2003 Z. z. právo rozhodovať o využívaní a šírení diela. Každé porušenie tohoto práva bude riešené v súlade s Autorským právom, Obchodným a Občianskym právom.

Je zabezpečovateľom implementácie softvéru na webovej stránke a programátorom webovej stránky.

Všetky použité aplikácie sú použité v súlade so zákonom o autorských právach.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: