• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Miestne poplatky

Miestne dane a poplatky sú významným zdrojom vlastných príjmov obce, sú ustanovené v jednotlivých všeobecne záväzných nariadeniach a dodatkoch obce. Všeobecne záväzné nariadenie a schválené dodatky  sú k nahliadnutiu na podstránke  Všeobecne záväzné nariadenia.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: