• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Obecná rada


ZLOŽENIE OBECNEJ RADY v Lovinobani:

PhDr. Pavel Mičianik PhD., M.A.
Bc. Andrea Valachová
Bc. Margaréta Žigová

Obecnú radu volí obecné zastupiteľstvo, ktoré ju môže odvolať, príp. len niektorého z jej členov. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v obecnom zastupiteľstve. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. Obecná rada sa schádza podľa potreby, minimálne raz v období medzi dvoma zasadnutiami obecného zastupiteľstva. Jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta, v  jeho neprítomnosti zástupca starostuFotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: