• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Pripomienkové konania k VZN

Návrhy Všeobecných záväzných nariadení môžte pripomienkovať v lehote 15 dní od zverejnenia a to:

Ústne u ktoréhokoľvek zamestnanca Obecného úradu v Lovinobani,  pričom ten je povinný spísať zápisnicu

Osobne v kancelárii - podateľni Obecného úradu v Lovinobani

Písomne poštou na adresu: 
   Obec Lovinobaňa,Obecný úrad v Lovinobani, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa

Elektronickou poštou na e-mailovu adresu:    obeclovinobana@stonline.sk

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 ÚRADNÉ HODINY Obecného úradu v Lovinobani 

Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 17.00 hod.
Štvrtok:nestránkové hodiny
Piatok: 7.30 – 13.30 hod. 
Obedňajšia prestávka pondelok-štvrtok 1200-1230 hod.

Dátum zverejnenia Návrh VZN (dokument na stiahnutie)
 13.01.2020 Návrh VZN 1/2020  O určení miesta a času zápisu žiakov do 1. ročníka ZŠ Lovinobaňa pre šk.rok 2020/2021
Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: