• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Štatút obce

Štatút obce Lovinobaňa  vymedzuje územie obce, upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, symboly obce. 


Štatút obce Lovinobaňa je základným normatívno-právnym a organizačným

predpisom obce.        celé znenie TU

 

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: