• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

ÚRADNÁ TABUĽA

Úradná tabuľa 2020

(396.83 kb)
(308.73 kb)
(395.35 kb)
(413.28 kb)
(396.6 kb)
(410.93 kb)
(417.31 kb)
(393.38 kb)
(396.29 kb)
Výsledky volieb za obec Lovinobaňa
Voľby do NR SR 29.2.2020
(172.03 kb)
Oznámenia o mieste uloženia zásielky
Mihalčiaková- Sociálna poisťovňa LC
(396.75 kb)
Oznámenie o dražbe D 2/2019
MILKO, s.r.o. v konkurze
(290 kb)

Úradná tabuľa 2019

(470.5 kb)
(348.33 kb)
(126.99 kb)
(216.15 kb)
Oznámenie o mieste uloženia zásielky
Peter Dóša - Intrum Slovakia s.r.o
(210.85 kb)
Verejná vyhláška STAVEBNÉ POVOLENIE
Pódium pre kultúrne podujatie Lovinobaňa
(5958.44 kb)
Zverejnenie elektornickej adresy
doručenie žiadostí o voľbu poštou
(112.1 kb)
Oznámenia o mieste uloženia zásielky
Peter Dóša -JUDr. Marián Jurina
(443.25 kb)
(257.19 kb)
(741.31 kb)
Oznámenia o mieste uloženia zásielky
Milan Oláh, Dôvera zdravotná poisťovňa
(254.5 kb)
(258.55 kb)
Oznámenia o mieste uloženia zásielky
Peter Dóša - Intrum Slovakia s.r.o
(169.89 kb)
Oznámenia o mieste uloženia zásielky
Evald Kantorák - VŽP Lučenec
(169.94 kb)
Dobývanie stavebného a dekoračného kameňa na ložisku Tuhár
oznámenie verejnosti,zverejnené 10.7.2019
(640.57 kb)
(220.13 kb)
(218.06 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Mihalčiaková Tatiana OS LC14Er/88/2004
(207.43 kb)
(127.39 kb)
(529.01 kb)
(689.51 kb)
(245.19 kb)
Návrh na zrušenie trvalého pobytu
Barová,Oláhovci 01. 04. 2019
(413.32 kb)
(1283.37 kb)
(425.02 kb)
(208.71 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Michaela Tamášová Všeobecná zdravotná poistovňa a.s, pobočka Lučenec
(292.75 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Michaela Tamášová 1996, Všeobecná zdravtoná poisťovňa
(242.8 kb)
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Zn.01/2019
Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o.
(3540.21 kb)
(252.23 kb)
(448.77 kb)
(501 kb)

Úradná tabuľa 2018

Oznámenie o mieste uloženia písomností
Daňový úrad LC Mihalčiaková
(424.04 kb)
(470.16 kb)
(250.51 kb)
(503.02 kb)
Železničná spoločnosť informuje občanov
Výluka Lovinobaňa-Podrečany
(193.86 kb)
(418.35 kb)
(247.92 kb)
(1206.83 kb)
(252.24 kb)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Pokuta Eduard,Pokutová Vanesa, Pokutová Ester
(411.76 kb)
(236.53 kb)
Menovanie zapisovateľa MVK
Voľby 10. 11. 2018,Lovinobaňa
(203.48 kb)
(58.05 kb)
(1194.59 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Terézia Berkyová - Dôvera,zdravotná poisťovňa
(248.05 kb)
(1406.89 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Peter Dóša -VZP Lučenec 15 8 2018
(247.61 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Denis Vaculčiak, vyvesené 13.8.2018
(247.24 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Elena Vengrínová 1958, odos. VZP a.s. Lučenec,6.8.2018
(248.43 kb)
(259.74 kb)
(183.91 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Mihalčiaková - Sociálna poisťovňa 27072018
(413.77 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Michaela Tamášová 1996, OS LC BCcud7 2018
(437.24 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Tatiana Mihalčiaková 1964, OS LC, 5Er/286/2012-22
(248.81 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Vaculčiak Denis 1991, VZP 1825 287517
(246.94 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Miroslav Didi nar.1981, Dôvera zdravotná poisťovňa
(250.61 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Terézia Berkyová - Dôvera,zdravotná poisťovňa
(250.27 kb)
(249.36 kb)
(248.75 kb)
Začaté vodoprávne konanie-výrub drevín
R2 Kriváň- Lovinobaňa, Tomášovce
(2558.82 kb)
(1265.36 kb)
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
R2-Kriváň-Lovinobaňa, Tomášovce k.ú.Lovinobaňa
(569.44 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Všeobecná zdravotná poistovňa a.s, pobočka Lučenec
(253.38 kb)
(256.53 kb)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Vlasta Pokorádiová 11959
(258.65 kb)
(249.3 kb)
(258.93 kb)
(256.36 kb)
(534.42 kb)
Rozhodnutie 2018 002267-5
Nezákonné umiestnenie komunálneho odpadu
(1911.33 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Tatiana Mihalčiaková 1964 Sociálna poisťovňa
(243.86 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Terézia Berkyová - Raiffeisen BANK 14 3 2018
(103.05 kb)
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
R2-Kriváň-Lovinobaňa, Tomášovce k.ú.Lovinobaňa
(533.83 kb)
(226.04 kb)
(256.5 kb)
(265.15 kb)
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
R2-Kriváň-Lovinobaňa, Tomášovce k.ú.Uderiná
(536.28 kb)
Začatie správneho konania-výrub drevín
Mesto Lučenec spis č.67/2018
(949.51 kb)
Upovedomenie o začatí správneho konania
Výrub drevín Mesto Lučenec
(964.34 kb)
Oznámenie o začatí ÚK a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou
Čerpacia stanica pohonných hmôt a LPG ALPIN SLOVAKIA
(1139.67 kb)
Oznámenie o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom
k.ú. Uderiná 009730 z 02. 02. 2018
(585.02 kb)
Oznámenie o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom
k.ú. Uderiná 009447 z 01. 02. 2018
(602.39 kb)
(415.24 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Tatiana Mihalčiaková 1964
(97.06 kb)
Oznámenie o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom
k.ú. Lovinobaňa,R2 Kriváň - Lovinobaňa,Tomášovce
(610.15 kb)
Oznámenie o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom
k.ú.Divín,R2 Kriváň-Lovinobaňa,Tomášovce
(559.26 kb)
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
R2-Kriváň-Lovinobaňa, Tomášovce k.ú.Lovinobaňa
(646.69 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Peter Dóša -VZP Lučenec 5 1 2018
(153.57 kb)
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
R2 Kriváň-Lovinobaňa,Tomášovce k.ú.Uderiná
(640.13 kb)
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
R2 Kriváň-Lovinobaňa,Tomášovce k.ú.Uderiná
(558.6 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Elena Vengrínová 1958, Okresný súd Lučenec
(249.42 kb)

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: