• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Usporiadanie spol. akcií

Oznámenie o konaní kultúrnej alebo športovej akcie

Usporiadateľ verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatí na území obce Lovinobaňa je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie na území obce Lovinobaňa Obecnému úradu, najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne.

Verejnými kultúrnymi podujatiami sú verejnosti prístupné divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy. Za kultúrne podujatia sa považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.

Verejnými telovýchovnými, športovými a turistickými podujatiami sa rozumejú telovýchovné, športové a turistické súťaže, stretnutia, turnaje, preteky a iné podujatia spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov v oblasti telesnej kultúry, ktoré sú prístupné kultúrnej verejnosti. 

Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov. 

Potrebné doklady
Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia                                                 (tlačivo)
Oznámenie o konaní telovýchovného, športového, turistického podujatia              (tlačivo)

Poplatok:
bez poplatku

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: