• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Vznik názvu obce

V čase príchodu staro maďarských kmeňov do južného Novohradu, Gemera a Hontu sa 
na existujú­cich mapkách z tohto obdobia uvádzajú aj pôvodné slo­van­ské etniká a názvy
slovanských lokalít, medzi nimi aj Lovinobaňa. Názvy tohoto druhu vznikali v období
10. a 11. storočia a súviseli s vtedajším zamestnaním obyvateľstva. 
His­toricky sa názov obce modifikoval nasledovne (Vlastivedný slovník obcí):                                                                   
                                                                       Lonia, 
                                                                       Loniabania, 
                                                                       Lonyaba­nya, 
                                                                       Lovina Bany,
                                                                       Olowená Baňa, 
                                                                       Lovinobaňa. 


Názov teda pomenúva lokalitu,  v okolí ktorej bol v dávnej minulosti
lovný revír i miesta ťažby prírod­ných surovín.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: